kontakt

Praha

adresa: Vodičkova 38, 110 00 Praha 1
tel: +420 224 227 896, 224 227 900
fax: +420 224 238 459

Pobočka - Karlovy Vary

adresa: Tyršova 2133/5, 360 01 Karlovy Vary
tel: +420 224 227 896

Pobočka Slovensko – Bratislava

adresa: Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava
GMS: 00 421 902 710 124

Napište nám