Zaměření kanceláře

  • obchodní právo a právo obchodních společností
  • občanské právo
  • zastupování před soudy, smírčí a rozhodčí řízení
  • právní audity a právní Due Diligence
  • realizace projektů v oblasti nemovitostí a investiční výstavby
  • autorské a průmyslové právo
  • správní právo a hospodářská soutěž
  • pracovní právo
  • insolvenční právo